Rūmene muiža, Rīgas pieczvaigžņu viesnīcas Hotel Bergs privātā lauku rezidence mierpilnai atpūtai Kandavas novadā, 100km no Rīgas, piedāvā golfa spēli privātajā četru bedrīšu golfa laukumā ar deviņām izsitienu pozīcijām.

Rūmenes muižas golfa laukums ar pauguriem, ieplakām un samērā dziļiem smilts bunkuriem, četriem vidēja lieluma grīniem, katrs ar savu reljefa dažādību, padarīs golfa spēli aizraujošu. 
Īsākā  (PAR 3) bedrīte  ir tikai 64 m, bet šīs bedrītes piepaceltais grīns un bunkers labajā pusē no golfera  prasīs augstas precizitātes sitienu. Savukārt, garākā bedrīte (PAR 5) ir 423 m, kurā draivera vai vuda nūja būs neatņemama spēles sastāvdaļa.

Izcenojumi golfa spēlei:
Maksa par spēli muižas viesiem, izmantojot personīgo inventāru - € 25.00
N.B. Golfa laukums ir pieejams Green Card īpašniekiem.

Papildus informācija un obligāta iepriekšēja rezervācija pa e-pastu rumene@hotelbergs.lv vai tālruni 67770960